نحوه بازگشت ارسال محصول

مدت بازگشت مجصول برای مشتریان عزیزی که در استان تهران سکونت دارند 24 ساعت است ، اما برای مشتریان عزیزی که در دیگر استان ها سکونت دارند 48 الی 72 ساعت است .

مواردی که شامل پذیرفتن کالا میشوند عبارتند از : اشتباه بودن سایز و اشتباه بودن رنگ .

مشتری عزیز توجه داشته باشید که تمام محصولات کنترل شده اند و هیچ نوع مشکلی ندارند . 

برای بازگشت محصول با مسئول مربوطه هماهنگ کنید